Privacy verklaring

1. Deze verklaring is van toepassing op Sportcenter Spear met kvk nummer: 7551196722

2. Sportcenter Spear is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap van onze Sportcenter Spear vestiging. In deze privacyverklaring beschrijven wij op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Door een lidmaatschap af te sluiten met Sportcenter Spear! gaat u akkoord met de hier vermelde verwerking van uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Persoonsgegevens

  1. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Doormiddel van deze persoonsgegevens kan Sportcenter Spear haar leden identificeren.
  2. Wanneer u een lidmaatschap aangaat bij Sportcenter Spear, worden bij uw inschrijving persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn:
   • NAW-gegevens
   • E-mailadres
   • Geboortedatum
   • Foto
   • Bankrekeningnummer
   • Medische gegevens

Doel

5. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw lidmaatschap bij Sportcenter Spear. Uw bankrekeningnummer wordt gebruikt om de (maandelijkse) lidmaatschapskosten af te schrijven. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u per e-mail te informeren over speciale acties van Sportcenter Spear die voor u interessant kunnen zijn. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om uw aanvraag tot lidmaatschap online te kunnen bevestigen.

Uw NAW-gegevens en uw geboortedatum worden opgeslagen om vast te kunnen leggen met wie er een overeenkomst is aangegaan. Uw foto wordt opgeslagen om fraude betreffende het gebruik van de lidmaatschapspas tegen te gaan. Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat daar rekening mee kan worden gehouden bij uw begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleend.

Overdracht persoonsgegevens

 1. Sportcenter Spear draagt uw gegevens over aan Virtuagym in het kader van de uitvoering van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 2. Sportcenter Spear kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden indien een wettelijke verplichting dit verlangt.

Beveiliging

8. Sportcenter Spear gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde personen binnen Sportcenter Spear! hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

 1. Sportcenter Spear! zal uw persoonsgegevens na opzegging van het lidmaatschap alleen nog gebruiken voor hert benaderen van welkom terug acties, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft uw gegevens te verwijderen.
 2. U kunt ten alle tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Zo kunt u zien welke persoonsgegevens Sportcenter Spear van u heeft vastgelegd.
 3. Indien Sportcenter Spear persoonsgegevens van u heeft vastgelegd die onjuist zijn, heeft u het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen.
 4. Wanneer u aanspraak wil maken op een van de bovenstaande rechten die u heeft, wordt u vriendelijk verzocht daarover een e-mail te sturen naar info@spear.nl.